Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/yyzdr.com/www.yyzdr.com/data/com.conn.php on line 45
清潘氏《净土圣贤录》-楞严经白话文网
楞严经白话文网
楞严经白话文网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

清潘氏《净土圣贤录》

导读:潘氏,娄县人,适孙某。生四女,智求,智禅,福庵,德庵,俱奉佛,受优婆夷戒,劝母发心。嘉庆廿三年,潘氏年七十九矣。会西林寺传戒,四女复劝受戒。卧病,未能往,因代求之,锡法名曰印莲。潘氏知之,即断肉食,一意西归。是冬,南禅寺起念佛七期,四女同往念佛。至第六日,潘氏命促之归,曰,速焚香,佛来矣,遂吉祥而脱。(染香集)...

  潘氏,娄县人,适孙某。生四女,智求,智禅,福庵,德庵,俱奉佛,受优婆夷戒,劝母发心。嘉庆廿三年,潘氏年七十九矣。会西林寺传戒,四女复劝受戒。卧病,未能往,因代求之,锡法名曰印莲。潘氏知之,即断肉食,一意西归。是冬,南禅寺起念佛七期,四女同往念佛。至第六日,潘氏命促之归,曰,速焚香,佛来矣,遂吉祥而脱。(染香集)

\


相关知识